Zaprojektuj Koszulkę
  Kontakt
  ART - MUSIC
  ul. Karola Miarki 58
  58-500 Jelenia Góra
  tel.: + 75 76 79 660
  e-mail: firma@artmusic.com.pl
  formularz kontaktowy i mapa:
  ⇒ podstrona KONTAKT
  Drukujemy na koszulkach
  Fruit Of The Loom Keya Promo Stars

  Regulamin sklepu

   REGULAMIN SKLEPU www.expresskoszulka.pl

    

   Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania

   zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

   przez Sprzedającego - Usługodawcę pod adresem www.expresskoszulka.pl

   Sprzedającym - Usługodawcą jest ART.MUSIC SPÓŁKA JAWNA

   STANISŁAW CHROMIŃSKI, KRZYSZTOF ŁOZOWSKI

   z siedzibą w JELENIEJ GÓRZE UL. KAROLA MIARKI 58

   wpisaną przez Sąd Rejonowy DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,

   IX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000089978 Zarejestrowani pod numerem NIP: 611-22-69-006

   Regon: 230868170 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

    

   Kontakt z Sprzedającym- Usługodawcą, można uzyskać:

   pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 75-7679661 ; 75-6475510

   korzystając z adresu poczty elektronicznej: firma@artmusic.com.pl

   przez formularz zawarty na stronie internetowej www.expresskoszulka.pl

    

   I. Definicje

   1. Regulamin – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

   2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (Konsument),

   3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

   4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży, prezentowane w Sklepie internetowym.

   5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

   6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

   7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

   8. Zamówienie – formularz zamówienia – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

   9. Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.expresskoszulka.pl

    

    

    

    

   II. Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.expresskoszulka.pl

   2. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

   1. zasady dokonywania elektronicznego zamówienia w ramach sklepu internetowego,

   2. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystanie usług świadczonych w ramach sklepu internetowego,

   3. sposób realizacji zamówień, ich dostawę i sposób rozliczenia pomiędzy Sprzedającym – Usługodawcą, a Klientem.

    

   III. Zasady korzystania ze sklepu

   1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach po zapoznaniu się z regulaminem sklepu i zaakceptowaniem jego warunków oraz podaniem danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe,

   2. Klient w każdej chwili może, bez podania przyczyny zrezygnować z posiadanego w sklepie konta i żądać jego usunięcia.

   3. Klient zobowiązany jest do dostarczania prawidłowych danych umożliwiających sklepowi prawidłowe wykonanie zamówienia, ponadto zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, nietolerancję, zniesławienie lub naruszających dobra osobiste i prawa osób trzecich.

    

   IV. Składanie zamówienia

   1. Zamówienie jest składane na formularzu zamówienia lub telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

   2. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

   3. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia – w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia – w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

   4. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu są podane w polskich złotych i zawierając podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.

   5. Do każdej przesyłki dołączone jest potwierdzenie zakupu w formie papierowej – paragon lub faktura VAT.

   6. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej sklepu, w szczególności, ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

   7. Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedającym – Usługodawcą zawarta jest z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

   8. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży – zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu

    

   IV. Usługa nadruku indywidualnego

   1. Sprzedającym - Usługodawcą wykonuje usługę nadruku następującymi technikami:

   - cyfrowego DTG,

   - sitodruku.

    

   1. Każdy projekt nadruku na odzieży zlecony przez Klienta wyceniamy indywidualnie ponieważ jest to zależne od techniki i wielkości nadruku. Wysokość ceny uwzględnia również ilość zamówionych sztuk towaru.

   2. Klient celem realizacji usługi zobowiązuje się korzystając z samodzielnego kreatora do zaprojektowania własnego projektu koszulki z nadrukiem poprzez następujące czynności:

   • podać rodzaj koszulki na którym ma być wykonany nadruk – typ (damski – męski),

   • wybrać rozmiar oraz kolor koszulki z palety barw dostępnych w kreatorze projekt na stronie internetowej sklepu,

   • określić miejsce, na który ma powstać nadruk zgodnie z indywidualnym projektem,

   • dostarczyć projekt graficzny w formie elektronicznej wg. opisanych poniżej parametrów technicznych i wgrać samodzielnie do kreatora.

   • Rozdzielczość min. 150 dpi, max 300 dpi w skali 1:1,

   • Format kolorów CMYK,

   • Format pliku: tif, png, jpg.

   1. Sprzedający - Usługodawca przystępuje do realizacji zamówienia po zatwierdzeniu przez Klienta projektu przygotowanego do druku i nie odpowiada za błędy w treści zleconego nadruku przyjętego do realizacji.

   2. Klient zlecając Sprzedającemu - Usługodawcy nadruk automatycznie oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie lub własności przemysłowej projektu lub jego elementów, które mają być wykorzystane do realizacji zamówienia.

   3. Naruszenie prawa autorskich lub własności przemysłowej przez Sprzedającego - Usługodawcę w skutek realizacji zamówienia złożonego indywidualnie przez Klienta, zwalnia Sprzedającego - Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich, a niniejsza odpowiedzialność z tego tytułu obciąża wyłącznie Klienta.

    

   V. Koszty i termin wysyłki

   1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

   2. Usługodawca przewiduje następujące formy dostawy towaru:

   1. odbiór osobisty

   2. przesyłka kurierska DPD

   3. przesyłka pocztowa POCZTA POLSKA

   1. Dokładny koszt dostawy zostanie wskazany w czasie składania Zamówienia.

   2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”.

   3. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

   4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient informację o kosztach transportu posiada w koszyku zamówień gdzie może wybrać formę dostawy oraz sposób płatności. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

   5. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

    

   VI. Płatności

    1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę), która jest obligatoryjnym elementem przesyłki towaru do Klienta

    2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za:

   1. pobraniem (przy odbiorze towaru)

   2. przelewem na konto bankowe

   3. gotówką (przy odbiorze osobistym)

    1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedający - Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie lub w inny wskazany sposób.

    

   VII. Odstąpienie od umowy

   1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

   2. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy Klientowi, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

   3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca –Usługodawca , jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie stosownego oświadczenia na adres korespondencyjny Sprzedającego – Usługodawcy. Wraz z oświadczeniem należy podać nr konta na które Sprzedający –Usługodawca będzie miał zwrócić uiszczoną płatność.

   4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają:

   • świadczenia usługi rozpoczętej, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,

   • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

   • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

   • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

   • dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

   1. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

   2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cech i funkcjonowania Towaru.

   3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

   4. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 6 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sprzedający - Usługodawca dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

    

    

   VIII. Procedura reklamacji

   1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego wobec Kupujących będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową.

   2. Wszystkie towary zakupione u Sprzedającego – Usługodawcy są fabrycznie nowie i wolne od wad fizycznych i prawnych.

   3. Kolorystyka wzorów i towarów może nieznacznie odbiegać od zdjęć zamieszczonych na stronie sklepu, a ewentualne różnice mogą wynikać z ustawie parametrów monitora Klienta.

   4. Kupujący zgłasza reklamację na e-mail sklepu i przesyła zakupiony towar wraz z załączonym formularzem reklamacji na poniższy adres:

   ART. MUSIC SP. J ST. CHROMIŃSKI, K. ŁOZOWSKI

   UL. KAROLA MIARKI58

   58-500 JELENIA GORA

   Formularz reklamacji musi zawierać :

   Imię i nazwisko Klienta:….

   Numer zamówienia :…

   Powód reklamacji:….

   Podpis składającego reklamację:….

    1. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie po rozpatrzenia i uwzględnienia roszczeń Kupującego z tytułu złożonej reklamacji

    2. Sprzedający – Usługodawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych na jego koszt lub za pobraniem.

    

   IX. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

   1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający - Usługodawca.

   2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta.

   3. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym www.expresskoszulka.pl są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

   4. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy, a dane są przekazywane dobrowolnie.

    

   X. Postanowienia końcowe

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

   2. (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz innych właściwych przepisów prawa polskiego.

   3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

   4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obwiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

   5. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach.

   6. W przypadku gdyby Regulamin skutkował wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy.

   7. Data opublikowania regulaminu 11-03-2015 r.

    

    

   Wszelkie zdjęcia, opisy produktów i informacje o towarach

   stanowią własność Sprzedającego – Usługodawcy

   i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób przez inne osoby lub firmy

   Wszelkie wzory i zdjęcia widoczne w kreatorze na stronie www.expresskoszulka.pl

   są autorskie i podlegają ochronie prawnej

   Bez wiedzy i zgody autorów ich wykorzystywanie jest zabronione.

   Regulamin do pobrania (PDF)

    

   Copyright © 2013 ART-MUSIC - Wszelkie prawa zastrzeżone • 635128 odwiedzin • Reset.pro